Chính sách thanh toán

Quý khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng.